Оцінка впливу виробничої діяльності тоо «Аппак» на навколишнє середовище.


Компанія ТОО «Аппак» займається виробництвом уранової продукції на території Республіки Казахстан. ТОО «Аппак» (товариство з обмеженою відповідальністю) – перше спільне казахстансько-японське підприємство, що вийшло на промислове виробництво урану. ТОО «Аппак» створено для відпрацювання родовища урану на ділянці Західний родовища «Минкудук» методом підземного свердловинного вилуговування.
Геологічні особливості даного родовища дозволяють вести видобуток урану унікальним способом без підйому гірських порід на поверхню. Суть способу полягає в тому, що продуктивний горизонт розкривається свердловиною. По свердловині подається розчин сірчаної кислоти (продуктивний розчин). В надрах відбувається переклад іонів природного урану в розчин (тобто руда на поверхню не піднімається). Потім продуктивний розчин піднімається на поверхню і проходить процес сорбції в іонообмінних колонах. Далі відбувається осадження та сушка урану до отримання жовтого порошку («жовтого кеку»), який надходить в контейнери. Сам технологічний процес переробки продуктивних розчинів методом підземного вилуговування є замкнутим циклом і не має скидних розчинів, що мінімізує відходи виробництва.
У процесі видобутку і переробки продуктивних розчинів відбувається впливу на повітряне середовище. В атмосферу виділяються наступні забруднюючі речовини:
– діоксиди (оксиди) азоту, оксид вуглецю, оксид сірки, сажа при роботі котелень на дизпаливі.
– Аерозолі сірчаної кислоти, пил аміачної селітри, нікель оксид, радіонукліди від роботи технологічного обладнання та процесів переробки технологічних розчинів.
– марганець та його сполуки, оксид заліза, хром, фтористі газоподібні сполуки, оксид вуглецю, пил неорганічна, абразивна.
– продукти згоряння палива ДВС спецтехніки та автотранспорту, оксид вуглецю , оксид сірки, сажа.
У таблиці 1.указани класи небезпеки перерахованих речовин і обсяги викидів.

Перелік забруднюючих речовин в атмосферу

Таблиця 1.

Клас небезпеки Найменування вещ-ва Викид вещ-ва т / рік
1 Хром 0.0001188
2 Марганець, нікель, азот, кислота сірчана 0.0004634
3 Азот (II) оксид, вуглець (сажа),
сірка діоксид 0.0002642
4 Аміак, амоній нітрат, вуглець оксид 0.0005651

Таким чином, щорічно в атмосферу в результаті підприємства, надходить 22.1126931 тонн забруднюючих речовин.

Список використаної літератури:

1.Сборнік методик по розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу різними виробництвами . Алмати, 1996р.
2. Мамилов В.А., Петров Р.Ф., Шушаніна Г.Р. Видобуток урану методом підземного вилуговування. М.: Атомиздат, 1980.
3. СанПіН «Санітарно-гігієнічні вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки», МОЗ. РК, 31 січня 2003
4. Шумілін М.В., Муромцев М.М., Бровін К.Г. Розвідка родовищ урану для відпрацювання методом підземного вилуговування. – М: Недра, 1985 р
5.СанПіН «Санітарно-епідеміологічні вимоги до атмосферного повітря», затверджені наказом Міністра охорони здоров’я Республіки Казахстан від 18 серпня 2004 року № 629, зареєстровані в Реєстрі державної реєстрації нормативних правових актів за № 3076.
6. Родовища урану Казахстану / Довідник, РК, Алмати. 1996

Автор Нізамова Тетяна.

Оставить комментарий

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *