Саме по собі поняття векселя існує досить давно і означає воно безумовне зобов’язання певного платежу конкретній особі (іноді й у конкретно визначеному місці). Векселі можуть мати так зване забезпечення, але іноді зустрічаються навіть векселя без цього, та й до того ж, виписані навіть на вигадане обличчя.

Що таке вексель

Взагалі, вексель є, по своєму, кілька абстрактним борговим зобов’язанням. Ну а те, що це грошовий документ і сумніватися не доводиться. Всі векселя такого роду має чітку структуру у вказівці, скажімо, реквізитів або їх оформлення. Якщо порушується хоча б один пункт в оформленні, то такі документи до векселів уже не належать.

У класифікації векселів прийняті два основних типи. Це прості і перекладні. В свою чергу і їх можна розділити на дві підгрупи: процентні та дисконтні. Відразу зауважимо, що предметом вексельного боргового зобов’язання можуть бути лише грошові кошти. Зрозуміло, що визначення вексельної суми і є борг, приписаний до погашення. Дисконтні векселі мають на увазі, то вони продаються або виписуються з дисконтом, тобто зі знижкою. А процентні векселі відносяться до розряду тих, на суму погашення за якими нараховуються відсотки. Також, існує поняття та банківського векселя, за яким боржником є саме банківська установа. Що стосується перекладних векселів, то вони регулюють відносини вже трьох сторін. Це кредитор (трасант), боржник (трасат) і одержувач платежу (ремітент).

Суть операцій з такими векселями полягає в наступному: кредитор (трасант) виписує (трасує) вексель на боржника (трасата) з пропозицією сплатити певну суму грошей одержувачів (ремітентом) в певному місці в певний термін. За строками оплати векселів їх також можна розділити на деякі групи. Наприклад, при оплаті векселя за пред’явленням, оплаті після закінчення якогось певного терміну з моменту пред’явлення, в стільки-то часу від моменту пред’явлення або складання і т. д.

У випадку, якщо термін оплати векселя не вказаний, вважається, що такий вексель підлягає оплаті за пред’явленням.

Взагалі, вважається, що термін оплати векселя обчислюється одним роком з моменту виставлення. Навіть якщо термін оплати не вказано, дата виставлення обов’язково має бути присутня, бо в разі відсутності цієї дати вексель вважатиметься недійсним. Також, важливою частиною векселя є вказівка місця платежу. Якщо не вказано інше, то таким місцем вважається місцезнаходження платника. До речі сказати, багато банків використовують прості векселі для залучення грошових коштів. Вони мають незаперечну перевагу перед депозитами і депозитними сертифікатами, оскільки оподаткування доходів за векселями набагато нижче і, до того ж, вони має більш високу ліквідність.