Багато років людської бурхливої діяльності змінили нашу планету до невпізнання, і ступінь цих змін все більше прогресує у зв’язку зі стрімким технологічним розвитком. Дослідження, проведені за останні кілька років фахівцями американського Національного центру екологічного аналізу та синтезу, показали, що 40% обсягу світового океану перетворилося під впливом людини, і не в кращу сторону. Учені проаналізували 17 різних напрямків діяльності, які суттєво впливають на забруднення світового океану – радіоактивні відходи, парникові гази, судноплавство і пр., а також врахували хімічні фактори – нафта, добрива, метали і т.д.

Зроблені ними висновки невтішні. Як з’ясувалося, найбільш забрудненими ділянками океану є моря: Норвезьке, Північне, Південно-Китайське і Східно-Китайське. Це пояснюється тим, що в їх водах зосереджена безліч нафтових платформ, активно ведеться рибний лов, а також сюди впадають сильно забруднені річки. Ненабагато чистіше і Середземне і Японське моря, а також прибережні води східній частині США. Тут берегові лінії густонаселених і багато судноплавних шляхів.

Є, звичайно, на Землі ділянки океану, не випробували на собі вплив людини, але їх залишилося всього лише 3% від усієї акваторії світу. Знаходяться вони біля полюсів.

Розглянемо докладніше різноманітні джерела, найбільш впливають на забруднення світового океану.

Одним з основних є нафта, що попадає в світові води з баластових або зливними водами танкерів або витікають при її видобутку і транспортування. Щороку океан поповнюється 10 мільйонами тонн нафти. Нафтова плівка покрила вже 20% світової акваторії.

Радіоактивні відходи, від яких страждає екологія світового океану, також представляє велику небезпеку для життя водних просторів і глибин Землі. З 1946 року почалося активне зливання радіоактивних відходів у рідкому вигляді в морські води та захоронення подібних та інших відходів на дні морів такими країнами, як Великобританія, США, Франція, Італія, СРСР, Німеччина і т.д.

Пестициди становлять більшу загрозу для екосистеми океану. Вони є штучно створеними речовинами, що застосовуються для боротьби з хворобами рослин та шкідниками. Виробництво пестицидів видає побічні продукти, які зливаються в стічні води і забруднюють їх і які потім потрапляють в океан.

Синтетичні ПАР (поверхнево-активні речовини) також вносять чималу лепту у забруднення світового океану. Детергенти, що входять до складу пестицидів та миючих засобів на синтетичній основі, що широко використовуються населенням, знижують поверхневий натяг води. Вони містять токсичні інгредієнти, що завдають непоправної шкоди організмам, які живуть у воді.

Канцерогенні речовини мають властивість проявляти активність, що трансформує і здатні викликати порушення ембріонального розвитку і мутації живих істот. Основним їхнім джерелом є розкладання органічних елементів при спалюванні різних матеріалів, палива, деревини.
Канцерогенні речовини впливають на забруднення водоймищ. Їх концентрація в світовій акваторії перевищує 100 мкг / кг маси сухої речовини.

Важкі метали, що застосовуються у виробництві і потрапляють в океанічні води, представляють токсичну небезпеку для морських біоценозів, в особливості кадмій, ртуть і свинець. Щорічно в гідросферу викидається близько 455 тис. т ртуті і 15-30 т свинцю.

Багато країн, у яких є вихід в море, скидають у води відходи з метою поховання. Зокрема, проводиться дампінг таких матеріалів, як тверді відходи, буровий шлак, хімічні та вибухові речовини, побічні продукти промисловості, будівельне сміття і т.д. Обсяг поховань досягає 10% від маси всіх факторів забруднення океану.

Звичайно, водойми мають властивість самоочищатися, але до певної межі. Настільки сильне забруднення світового океану вони не в силах переробити. Тому людству слід задуматися про заощадження водних ресурсів, які є найважливішим джерелом фізіологічних потреб населення Землі.