Синтаксичні норми

Синтаксичні норми – це сукупність критеріїв, керуючих правильним побудовою і вживанням речень і словосполучень. Вони так само історично мінливі, як і морфологічні або фонетичні, хоча це менш помітно. Наприклад, в російській мові давно не використовується конструкція, в якій би оборот з давальним відмінком виступав у ролі підрядного речення часу. Саме з причини архаїчності синтаксичні норми такого типу не викликають, як правило, ніяких труднощів у носіїв мови. Однак і на сучасному етапі існують складні, неоднозначні варіанти побудови різних конструкцій. В рамках даної статті є можливість розглянути тільки деякі з них.

Синтаксичні норми в простому реченні мають наступні варіанти.

1. Щоб висловити кваліфікацію суб’єкта, в різних стилях мови використовуються різні конструкції. Так, для публіцистичного та наукового характерно побудова “хто (що) є ким (чим)”, “що будемо вважати ніж”. А у всіх інших стилях мови вживаються конструкції “хто – що”, “хто (що) був ким (чим)”, “що – (це) що”.

2. Щоб назвати дату, яка виступає в ролі підмета, вживається порядкове числівник СР роду в Ім. п.: Яке число сьогодні? А щоб назвати дату, яка виражена при присудок обставиною, вживається порядкове числівник в Р. п.: Якого числа ви приїдете?

3. Якщо іменник м. роду називає посаду, звання або професію, але позначає жінку, то в книжковому стилі і присудок ставиться у формі м. р.., А в розмовному – у формі ж. р.: Директор виступав (а) перед підлеглими.

4. Якщо транспорт вказується як засіб пересування, то вживається прийменник “на” з знахідному або прийменниковим відмінком. Наприклад: Туристи сіли на трамвай і доїхали на ньому до потрібної зупинки. Але якщо мається на увазі не вид транспорту, а напрямок руху всередину чогось або місцезнаходження в чомусь, то вживається прийменник “в” з знахідному або прийменниковим відмінком Наприклад: Туристи сіли в трамвай, а в ньому вони вже не боялися ні дощу , ні вітру.

Синтаксичні норми в складному реченні мають наступні варіанти.

1. Якщо інформація передається у вигляді непрямої мови, то особа дієслова і займенники змінюється. Наприклад: Я сказав: “Я приїду пізно”. – Ти сказав, що (ти) приїдеш пізно.

2. Союзи “перш ніж” і “перед тим як” мають відтінки значень в пропозиціях з підрядним часу. Перший з них вживається, коли треба звернути увагу на те, що дія головного речення обумовлює дію придаткового. Наприклад: Перш ніж писати контрольну, повторіть пройдений матеріал. Союз перед “тим як” вживається в тому випадку, коли дії в обох реченнях тісно взаємопов’язані і відбуваються майже в один і той же час. Наприклад: Перед тим як писати контрольну роботу, хоча б повторіть пройдений матеріал.

3. Якщо необхідно виділити мета чи причину, складовою союз ділиться на дві частини. При цьому перша з них залишається в головному реченні, а до придаточному йде друга. Наприклад: Вона не захотіла скласти їм компанію, тому що це не входило в її плани. Вона не захотіла скласти їм компанію тому, що це не входило в її плани.

4. У додаткових пропозиціях порівняння вживаються сполучники “ніби” і “як”. Вони мають різне значення. Перший доцільно вживати в реченнях із зазначенням на умовний, недостовірний факт, а другий – із зазначенням на порівняння як на справжній факт. Наприклад: Дощ лив все літо, як це буває лише восени. Дощ лив все літо, ніби хтось постійно вичавлював хмари.

Синтаксичні норми російської мови складаються закономірно та об’єктивно. Це означає, що вони не залежать від бажання або волі конкретного носія мови. Синтаксичні норми оновлюються і формуються разом з розвитком суспільства, мистецтва і літератури, із зміною умов життя, виникненням традицій і поліпшенням людських взаємин.

Оставить комментарий

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *