Починаючи розмову про владу, відразу зробимо акцент на те, що даний термін є досить розпливчастим, а визначень йому існує безліч. Ситуація складніша, ніж здається. Це обумовлено тим, що на питання про те, що таке влада, багато хто відповідає вкрай суб’єктивно. Для одних вона є способом поневолення, для інших – засобом наведення порядку, який необхідний для благополучного розвитку людей і суспільства.

Що таке влада

Вона проявляється в самих різних аспектах нашого життя – людьми правлять не тільки інші люди, але й емоції, інстинкти, почуття і багато іншого. Все це важливо, але в даному випадку мова більше піде про політичний аспект.

Що таке влада? Це регулятивно-контрольне, організаційне і центральне початок політики, це проблема політичного знання, культури і людини, відома з найдавніших часів.

Влада, визначення якої ми розглядаємо, розуміється по-різному. В одній з основних трактувань вона визначається як специфічні відносини, що виникають між різного роду соціальними суб’єктами. Можлива вона лише там, де є соціальні відносини, при яких одна зі сторін залежить від іншого. Залежність – важливий фактор. Г. Лассуелл стверджував, що влада є специфічним засобом поліпшення життєвих умов. Також він називав її самоціллю, яка дозволяє отримувати задоволення від володіння нею.

Що таке влада? Досить широке визначення їй дається в теологічних трактуваннях. У них вона розуміється не тільки явищем, яке виникає в людському середовищі, але і тоді, коли люди починають взаємодіяти з навколишнім світом: і людина керує світом, і світ людиною.

Т. Парсонс визначав це поняття як здатність системи до примусу елементів до певної діяльності, дозволяє домогтися конкретних цілей.

Так, точки зору в даному випадку дійсно відрізняються один від одного. Основний висновок можна зробити наступний: не можна розглядати владу як виключно природне або політичне явище.

У первіснообщинному ладі вона мала суспільну спрямованість. Її основою тоді був авторитет старійшин. З часом зазначений вище лад розвалився, а авторитет старійшин упав. З появою держави влада стала публічною. Почали з’являтися апарати, а також спеціальні примусові установи, які мали повноваження застосовувати різного роду санкції до осіб, які не бажали виконувати владні вимоги авторитетних осіб.

Політичний характер влади з’явився саме в той момент, коли утворилася держава. Без таких відносин і самої влади його існування було б просто-напросто неможливим.

Описуваний термін часто розуміють як соціальні відносини, які виражаються в здатності конкретного індивіда або їх групи приймати якісь рішення за інших осіб. У таких випадках мова часто заходить про управління. Влада і управління мають багато спільного. Дані поняття іноді ототожнюють. Такий підхід є помилковим, так як різниця все ж є. Перше за змістом і змістом ширше, друге ж витікає з нього. Поняття «влада» є більш абстрактним, ніж поняття «управління».

Підводячи підсумки, хочеться зробити акцент на те, що влада дійсно важлива. Тільки вона дозволяє підтримувати порядок у суспільстві, яке завжди потребує управлінні. Організація – важливий елемент розвитку, без неї наступає хаос. В ідеалі особи, наділені правом впливати на поведінку інших людей, повинні діяти обдумано, а їх метою має бути досягнення якихось суспільних благ. Таке трапляється не завжди, оскільки людям властиво використовувати владні повноваження по більшій частині для досягнення власних цілей.