Зовнішнє середовище підприємства включає в себе всі фактори і умови, які виникають в навколишньому його середовищі і не залежать від діяльності певної фірми. При цьому вони мають або ймовірні справляти вплив на функціонування конкретного підприємства, тому вимагають вироблення управлінських рішень.

Варто відзначити, що комплекс цих факторів, а також оцінка їх впливу на діяльність певної організації різні. Як правило, підприємством в процесі управління визначаються, ті фактори, які можуть впливати на результати діяльності не тільки в справжній період, але і в майбутній перспективі. Причому, особливе значення має зовнішнє середовище підприємства, що надає вплив на внутрішнє середовище, тобто спочатку виявляють і враховують саме такі фактори зовнішнього середовища.

Зовнішнє середовище підприємства є джерелом, що живить підприємство ресурсами, які необхідні для підтримки внутрішнього потенціалу на потрібному рівні. Підприємство постійно проводить обмін із зовнішнім середовищем. Саме цим забезпечується можливість його виживання. При цьому зовнішнє середовище підприємства, її ресурси, не безмежні. На них мають свої види багато організацій, які знаходяться в цьому ж середовищі. Таким чином, існує ймовірність, що підприємство не завжди може отримати необхідні йому ресурси із зовнішнього середовища, що цілком може послабити потенціал компанії і привести негативним для неї наслідків. Завдання стратегічного управління полягає в забезпеченні взаємодії підприємства із середовищем, що дозволяє йому підтримувати свій потенціал на належному рівні і, тим самим, забезпечуючи йому можливість вижити в довгостроковій перспективі.

Зовнішня маркетингове середовище являє собою макросередовище фірми. Вона складається з основних факторів, що впливають на діяльність підприємства на певному сегменті ринку. Зовнішня маркетингова середу перебуває в прямій залежності від наступних факторів:

1) економічних. Виражається в необхідності враховувати загальну економічну ситуацію в своїй країні, щоб раціонально коректувати свою політику;

2) демографічних. Важливе значення для кожної організації має та група населення, яка набуває її товар;

3) політико-правових. Кожна організація зобов’язана бути в курсі законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, а також необхідно реально усвідомлювати політичну ситуацію суспільства;

4) науково-технічних. Вони призводять до необхідності стежити за НТП і впроваджувати їх у своє виробництво, а також зобов’язують бути в курсі держконтролю за безпекою товару та якістю;

5) природних. Оскільки вони можуть спровокувати дефіцит сировини і проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища. Необхідно бути в курсі державних заходів, спрямованих на регулювання природних ресурсів;

6) культурних. Оскільки вони визначають ставлення людей до природи, суспільству в цілому, до світобудови, до товарів.

При маркетингових дослідженнях потрібно враховувати всі чинники макросередовища підприємства в комплексі. У маркетингу саме чинники макросередовища підприємства мають великий вплив на процес прийняття управлінських рішень. Їх аналіз і моніторинг потрібен, щоб керівництво підприємства могло своєчасно приймати маркетингові рішення, підлаштовуючись під чинники макросередовища, знижуючи їх негативний вплив, а також вчасно використовуючи можливості надавані ними. Для аналізу зовнішнього маркетингового середовища використовуються різні методики, як правило, базуються на дослідженнях. На фактори макросередовища жодна організація не може робити свого впливу. Їх можливо лише враховувати у своїй діяльності.