Маркетинг Archive

Маркетингові Дослідження. Торгувати З Маркетингом.

Для того, щоб прийняти рішення про дії на ринку, замовляються маркетингові дослідження. Їх результати просто необхідні

аналіз маркетингової діяльності

Ефективність роботи підприємства залежить від грамотного використання маркетингового інструментарію. У розвитку будь-якого підприємства аналіз маркетингової діяльності

Види власності, поняття та сутність.

Власність є системоутворюючим, основоположним елементом всіх соціально-економічних відносин. Перш за все, вона викликає асоціації з річчю.

Концепції маркетингу

Сучасний світ диктує свої умови, свої принципи і правила, які мають вплив на всі сфери життя

Як може бути збільшена економічна прибуток підприємства

Як відомо економічний прибуток в чистому вигляді являє собою різницю, яка формується між так званою балансовою

Структура собівартості

Собівартість відображає повну сукупність усіх вироблених підприємством витрат на виробництво і подальшу реалізацію своєї продукції. Структура

Основні засоби в 2011 році

Якщо звернутися до будь-якого джерела по економічній літературі, то стане зрозумілим, що такий параметр, як основні

Маркетингові Дослідження підвищує ймовірність успіху Вашого Бізнесу.

В умовах сучасної ринкової економіки вивчення середовища, в якій проходить ваша діяльність, її послідовний, регулярний моніторинг

Зовнішнє середовище підприємства, фактори макросередовища

Зовнішнє середовище підприємства включає в себе всі фактори і умови, які виникають в навколишньому його середовищі

Необоротні активи

Є в балансі такий пункт, який носить назву «Необоротні активи». Він включає в себе різні за