Інвестиційна стратегія підприємства як інструмент управління інвестиціями

Одним з ефективних інструментів перспективного управління інвестиційними процесами на підприємстві, в умовах реалізації і розвитку при істотних змінах макроекономічних показників, кон’юнктури та невизначеності інвестиційного ринку, в умовах системи держ регулювання всіх ринкових процесів є інвестиційна стратегія підприємства.

Інвестиційна стратегія фірми (підприємства) полягає в розробленій системі цілей стосується інвест діяльності на довгостроковому періоді планування, і визначається інвестиційною ідеологією і загальними завданнями розвитку, і так само знаходження ефективних механізмів досягнення цих цілей.

Інвестиційна стратегія підприємства це свого роду генеральний план по діям підприємства у сфері інвестиційних процесів та діяльності. Вона визначає пріоритетні напрямки і форми даного виду діяльності. Крім цього фінансово інвестиційна стратегія формує характер ресурсів інвестицій, етапи та їх послідовність при реалізації довгострокових завдань і цілей, забезпечує планове і продумане розвиток (зростання) підприємства. При з’єднанні в даній стратегії системи завдань і цілей зі шляхами їх досягнення, це є визначальною кордоном передбачуваної інвестиційною активністю підприємства, а так само рішень за напрямками та формами при інвестиційної діяльності на перспективний період часу.

Інвестиційна стратегія підприємства є однією з найважливіших складових системи вибору підприємства в стратегічному плані. Основними елементами його є загальні цілі розвитку в стратегічній перспективі, місії, функціональна система стратегій для кожного виду діяльності, методи і способи розподілу та формування ресурсів.

Інвестиційна стратегія фірми при розробці визначена низкою умов, які і відповідають за її актуальність.

1. Ступінь інтенсивності зміни зовнішніх факторів в інвестиційному середовищі. Сюди відносяться – динаміка основних показників макроекономічних чинників, які пов’язані з діяльністю підприємства і інвестиційною активністю, технологічний прогрес та його темпи зростання, коливання кон’юнктури інвестиційного ринку, непостійність інвестиційної політики з боку держави, а так само форм регулювання такої діяльності. Все це не дозволяє використовувати при управлінні інвестиціями лише раніше накопичений досвід, і на основі традиційних методів менеджменту. Тому за відсутності адаптованої інвестиційної стратегії до зовнішніх змін, це може призвести до того, що окремі підрозділи компанії в своїх інвестиційних рішеннях можуть мати різноспрямований характер, що в результаті приведе до виникнення протиріч і нестиковок і як підсумок помітне зниження ефективної інвестиційної діяльності.

2. Перехід підприємства на нові рівні (стадії) діяльності. Інвестиційна стратегія підприємства, яка розроблена завчасно, дозволяє провести адаптацію інвестиційної діяльності до змін можливостей підприємства в ході економічного розвитку (зростання).

3. Радикальна зміна завдань і цілей операційної діяльності, які пов’язані з новими комерційними можливостями. При реалізації таких завдань потрібна зміна і впровадження нових технологій, зміна асортименту товарів і послуг для виробництва, освоєння нових ринків для реалізації продукції. У таких умовах значне зростання інвестиційної активності на підприємстві та диверсифікація інвестицій повинні мати прогнозований характер, який забезпечується розробкою чіткої інвестиційної стратегії.

Оставить комментарий

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *