Ефективність Інвестицій

Оцінка ефективності інвестицій.

Ефективність інвестицій визначається за допомогою рішення сукупності завдань. У їх число входить оцінка реалізованості проекту, абсолютної ефективності проекту і порівняльної ефективності.

реалізованого проекту означає можливість його здійснення при дотриманні всіх параметрів фінансового, технічного та економічного характеру. Абсолютна ефективність проекту увазі перевищення значущості результатів, що досягаються над виробленими витратами ресурсів. Під порівняльної ефективністю розуміють можливу ефективність при зіставленні різних альтернативних варіантів проектів.

Ефективність інвестицій окремого проекту.

Можлива ефективність окремих інвестиційних проектів характеризується системою показників, що відбивають співвідношення ресурсних та матеріальних витрат і майбутніх результатів в інтересах учасників інвестиційного проекту. При цьому відобразити ефективність інвестицій можна відношенням результату проекту до виробленим на нього витратам. Ефект інвестицій можна обчислити як результат різниці між результатом і витратами.

Види ефективності інвестицій.

Існує фінансова (комерційна), бюджетна та економічна ефективність інвестицій.

Комерційна – характеризує інвестиційну привабливість самого проекту для інвесторів і його фінансову спроможність.
Бюджетна – показує фінансові наслідки від реалізації проекту для бюджетів федерального, регіонального або місцевого рівнів. Економічна – враховує витрати і співвідносить їх з результатами, при цьому в розрахунок беруться всі витрати, що виходять за рамки прямих інтересів учасників інвестиційного проекту, які можуть бути виражені у вартісному вимірі.

При оцінці ефективності інвестицій проводиться і соціально економічна ефективність інвестицій, тобто досліджуються всі можливі економічні та соціальні наслідки здійснення проекту, а також всі витрати, які будуть пов’язані з проведенням соціальних заходів і діяльністю з охорони навколишнього середовище.

Результати і показники витрат оцінюються в рамках розрахункового періоду. Його тривалість залежить від тривалості створення і розвитку об’єкта, терміну служби технічного обладнання, умов досягнень запланованих характеристик прибутку, а також конкретних вимог інвесторів.

Оцінюється ефективність інвестицій за методикою ЮНІДО. У російській практиці застосовуються розроблені по ній Методичні рекомендації для оцінки ефективності проектів з метою їх відбору для майбутнього фінансування. Методи оцінки діляться на спрощені, застосовувані для початкового попереднього відбору та ті, які враховують зміну вартості грошей з часом.

Показники ефективності інвестицій.

Період повернення (окупності) виражає зв’язок між чистими капіталовкладеннями і надходженнями від втілення в життя інвестиційних рішень.

Проста норма прибутку висловлює частина витрат, що відшкодовується у вигляді прибутку, що припадає на один інтервал інвестиційного планування.

Облікова норма прибутку показує ефективність інвестицій як процентне відношення надходжень грошей по відношенню до початкової суми інвестицій.

Обліковий коефіцієнт окупності розраховується розподілом щорічної середньої прибутку до середнім витратам на вкладання капіталів.

Оцінка ефективності капіталовкладень має величезне значення у веденні бізнесу. При нецільовому використанні наданих інвестиційних коштів, низької віддачі, їх недоліку потрібно замислюватися про необхідність відбору найбільш дієвих методів аналізу реалізованих або планованих до реалізації проектів.

Оставить комментарий

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *