Чистий дохід підприємства – це різниця між повною собівартістю продукції та реалізаційною ціною. Він є основним джерелом доходів державного бюджету та грошового балансу підприємства. Чистий дохід входить до складу валового доходу організації, що залишається після виплати заробітної плати. Чистий дохід промислового народного господарства є сукупністю прибутку та податку з обороту, хоча в різних галузях вони представляють різні форми. У важкій промисловості основним джерелом доходу є прибуток, а в легкій превалює податок з обороту.

Перш ніж розрахувати чистий дохід підприємства необхідно визначити потенційний дохід і точні розрахунки витрат підприємства. Чистий дохід – це дуже важливий показник в бухгалтерському обліку, саме по ньому можна розрахувати вартість, заявлену в пропозиції на покупку. Обчислити його досить просто, достатньо із загальних доходів відняти число витрат. Добре, якщо це число буде зі знаком плюс, причому, чим більше, тим краще. Чистий дохід суспільства виступає в якості додаткового продукту і є частиною національного доходу. Причому поділ національного доходу на додатковий продукт і необхідний є обов’язковим економічним аспектом, незалежно від способів суспільного виробництва. Чистий операційний дохід – це дохід підприємства за рік, який приносить складається на його балансі власність (наприклад, від здачі її в оренду або від використання її іншими особами), за вирахуванням витрат на її обслуговування.

В капіталізмі чистий продукт виступає в різновиді додаткового продукту з додатковою вартістю. Чистий дохід, на думку Карла Маркса, це побічний продукт експлуатації трудящих. Процес перерозподілу поділив чистий дохід капіталістичного суспільства на дві основні грошові форми – прибуток і рента. Чистий дохід у соціалістичному суспільстві не є додатковою вартістю, а будучи похідною додаткового продукту, використовується для потреб всього суспільства.
Звідси випливає, що чистий дохід соціалістичного суспільства складається з поєднання чистого доходу кооперативно-колгоспної діяльності та чистого доходу державної або загальнонародної діяльності. При цьому державний сектор представляє чистий дохід у грошовій формі у вигляді прибутку з підприємств і податку з обороту, в той час як кооперативно-колгоспну сектор може мати чистий дохід не тільки в грошовій, але і в натуральній формі.

Чистий централізований доход держави являє собою платежі державних підприємств, податок з обороту і внески на соціальне страхування. В цей же час кооперативні та колгоспні підприємства вносять свій посильний внесок у централізований фонд у вигляді страхових внесків і прибуткового податку. Чистий централізований дохід йде на витрати держави в запланованому порядку на потреби громадян (фінансування народного господарства, покриття витрат на армію і керування, формування громадських і резервних фондів). Частина грошових коштів надходять у державну скарбницю, витрачається на відшкодування витрат на виробництво – електроенергії, використаної сировини, напівфабрикатів. В таких економічних умовах залишилася частина виручки це є не що інше, як валовий дохід. Валовий дохід підприємства є джерелом створення фінансових ресурсів позабюджетних фондів і державного бюджету, а не тільки промислових підприємств.

Чистий приведений дохід підприємства являє собою сукупність усіх доходів підприємств на певне число, за вирахуванням всіх витрат з обслуговування, податків і інших фінансових витрат.