Сьогодні в лексику російської мови міцно входять багато поняття і терміни, які мають іноземне походження. Наприклад, слово “диференціація”. Це розшарування, поділ, що походить від лат. слова differenti (відмінність). Термін отримав дуже широке поширення практично у всіх сферах економіки, маркетингу та соціальної психології, оскільки ця тема сьогодні вивчається сучасними вченими і дослідниками набагато глибше, ніж це було раніше.

Якщо говорити про маркетинг, то тут можна навести знамениту цитату одного з основоположників споживчого позиціонування маркетолога Джека Траута. «Відрізняється, або помри», – ось відомий вислів, яке проходить червоною ниткою через будь-яку маркетингову стратегію підприємства, пов’язану як з виходом його на ринок, так і наданням споживачеві якісно нових видів товарів і послуг. Тому слід сказати, що в сфері маркетингу диференціація – це здатність компанії відрізнятися від своїх конкурентів деякими специфічними особливостями, головними з яких є конкурентні переваги. Те ж саме можна сказати і про товар. Виграє та фірма, яка зуміла створити якісно новий продукт або послугу або ж додати «ізюминку» в добре відомий товар, що дозволило привернути увагу потенційних споживачів.

Крім цього, даний термін включає в себе ще й соціологічний аспект, оскільки застосовується при дослідженнях в області споживання товарів різними групами людей. Соціальна диференціація – це поділ суспільства на окремі групи, які займають різне соціальне становище. Більшість дослідників сходяться на думці, що розшарування суспільства властиве кожному його типом. Навіть у міні-групах відзначаються чіткі взаємозв’язки межу конкретними індивідами.

Сучасні дослідники відзначають економічну, політичну і професійну диференціацію, відповідно до якої всіх людей можна віднести до тієї чи іншої категорії. Оскільки диференціація – це широке поняття, сюди в обов’язковому порядку включаються і відмінність за віком, статтю, переконанням і способу життя. Все це враховується при проведенні широкомасштабних досліджень як з питань економічного характеру, так і по культурно-соціологічними аспектами.

Важливо відзначити, що існує велика кількість книг, наукових статей і публікацій на тему відмінностей в суспільстві, однак в інформаційних джерелах мало говориться про те, як виявити ту саму диференціацію при просуванні нового товару або послуги. Адже для досягнення успіху в підприємництві важливо не просто зайняти найвигіднішу ринкову нішу, але і представити якісно новий продукт, який буде максимально повно задовольняти виниклу в ньому потреба суспільства. Таким чином, диференціація – це ще і здатність виявити нові потреби тієї чи іншої категорії суспільства, а також знайти методи, найбільшою мірою дозволяють надати на ринок необхідні товари або послуги. Диференціація товару – це головна можливість надати населенню максимально широкий вибір різної категорії товарів, завдяки якому кожен може набувати те, що він вважає найбільш доцільним і потрібним, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Як видно з усього вищевикладеного, поняття поділу суспільства, а також його потреб вкрай важливо для обліку та аналізу реальних соціально-економічних процесів, а також проведення активної соціальної політики. Здійснюючи постійний моніторинг цих питань, уряд має можливість враховувати суспільні інтереси при складанні тієї чи іншої програми розвитку держави.